Om prosjektet

Fakta om prosjektet

Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen skal gi en rassikker veg som bedrer framkommeligheten, miljøforholdene og trafikksikkerheten på strekningen mellom Tresfjord i Vestnes kommune og Åndalsnes i Rauma kommune. Vegutbyggingen vil også gi raskere transport på hovedvegnettet (E136) mellom Østlandet og Sunnmøre og deler av Romsdal.
Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen er et felles bompengeprosjekt.

Les mer på http://www.vegvesen.no/Europaveg/e136tresfjordbrua

Og på  http://www.historie.eksportvegen.no/

Innkrevingen startet lørdag 24. oktober 2015 kl 13:30.

 

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden!

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden! Du bruker en nettleser som ikke støttes av dette nettstedet. Dette betyr at noen funksjoner ikke fungerer som de skal. Bruk eller oppgrader / installer en av de følgende nettlesere for å dra full nytte av dette nettstedet.
- Takk!