Arkiv

Hvordan går jeg frem for å få fritaksavtale?

Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonene gratis.
Kjøretøygrupper merket med * må ha en gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet for å få fritak. Fritaket må dokumenteres.

Følgende grupper er fritatt for betaling:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Gående og syklende
 • Kjøretøy som i vognkortet betegnes som motorsykler og mopeder
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
 • Kjøretøy som er elektrisk drevet, og har drivstoffkode 5 i vognkortet*
 • Hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet*
 • Forflytningshemmende*
  Parkeringstillatelsen må ha en minimum gyldighet på 2 år.
  Avtalen må tegnes på den som har fritaket.
  Familier med funksjonshemmet barn kan søke om fritak på to kjøretøy.
  Funksjonshemmede uten egen bil kan søke om refusjon.
  Fritaket gjelder kun i bomringen tilknyttet byer. Det gis ikke fritak for bompenger på vei-, bro- og tunnelprosjekter.
  NB!
  Eksportvegen er et veiprosjekt og det gis derfor ikke fritak for forflytningshemmede i våre bomstasjoner.
Slik skaffer du deg en fritaksavtale:

Når du registrerer ditt fritak der hvor du har fått brikken din i fra, vil du automatisk oppnå fritak i anlegg hvor dette gis.

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden!

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden! Du bruker en nettleser som ikke støttes av dette nettstedet. Dette betyr at noen funksjoner ikke fungerer som de skal. Bruk eller oppgrader / installer en av de følgende nettlesere for å dra full nytte av dette nettstedet.
- Takk!