Arkiv

Ny faktureringsrutine for de uten AutoPASS-avtale

Etter at du har passert en bomstasjon vil du motta faktura for bompenger.
Ved fakturering av passeringer foretatt fra og med 1. oktober, ilegges det ikke lenger tilleggsavgift ved manglende betaling av faktura.

Hvis du ikke betaler fakturaen innen fristen får du derimot et inkassovarsel med et purregebyr etter gjeldende satser.

Unnlater du å betale inkassovarselet innen fristen sendes fakturaen til inkasso. Inkassosalær og renter vil da påløpe.

Lansering av ny selvbetjeningsløsning er utsatt

Eksisterende løsning for tegning av avtale og innlogging Min Side beholdes frem til ny løsning er på plass.

Tidspunktet for ny lansering er ikke fastsatt, og vil bli informert på websiden når dette er klart.

Nytt vedtak om miljødifferensierte takster f.o.m 01.10.17

Hva konsekvenser får dette for Eksportvegen og andre bomanlegg?
 • Dette får ingen konsekvenser for takstene på Eksportvegen foreløpig.
 • Fjellinjen innfører som eneste anlegg miljødifferensierte takster fra 01.10.17:
  – Dersom du passerer i Fjellinjen (Oslo/Bærum) så vil du bli belastet takst ut i fra kjøretøyets egenskaper og når du kjører.
  – Oslo kommune planlegger også lavutslippssone for tunge biler fra november i år.
Hva er miljødifferensiering?
 • Vedtaket betyr en innføring av et nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompenger. Det vil si en klassedeling av kjøretøyet ut i fra om de er lette eller tunge, om de har nullutslipp, er Euro VI eller Pre-Euro VI, eller om kjøretøyet bruker diesel, bensin, gass eller etanol.
 • Det er miljøeffekten av utslippene fra drivstoffet som avgjør hvilken takst hver enkelt skal betale. 
 • I tillegg skal det innføres rushtidsavgift i perioder der trafikken og luftforurensningen er størst.
 • Bomtakster i byområder skal kunne tilpasses ved at takstene blir basert på kjøretøyets egenskaper og når de kjører. 
 • Samferdselsdepartementet kan lage forskrift om å endre takstene når det er fare for overskridelser av luftforurensning, og bestemme at inntekten kan bli brukt til tiltak for å få ned trafikken i gjelde perioden. Bruk av miljødifferensierte takster må vedtas av berørte kommuner og fylkeskommuner.

 

Det østerrikske selskapet ASFINAG ETS avvikler sin virksomhet

ASFINAG ETS har vært brikkeutsteder for EasoGo+-tjenestene siden de ble lansert i 2013, men de har bestemt seg for å avvikle sin internasjonale virksomhet fra og med 1. juli 2017.

EasyGo+-tjenestene vil fortsette som tidligere, og skandinaviske brukere med EasyGo+ fra BroBizz AS kan fortsatt bruke disse i Østerrike og Skandinavia. Brukere som nå har en avtale med ASFINAG ETS må imidlertid bytte ut sin nåværende avtale og brikke med en ny brikke fra BroBizz AS i Danmark. BroBizz AS er for tiden det eneste bomselskapet som tilbyr EasyGO+-brikker for tyngre kjøretøy og bobiler, som kan brukes i Østerrike samt Norge, Sverige og Danmark.

Tresfjordbrua er åpnet igjen og bominnkrevingen igangsatt.

I fra 8. mai kl 10:00 kl til 12. mai 12:30 pågikk det arbeid på Tresfjordbrua.

Stasjonene Skjeggestad og Skorgen var i denne perioden gratis, men nå er innkrevingen iverksatt igjen.

 

Les mer om arbeidet på veien på www.historie.eksportvegen.no

 

Internettbetalingen er avviklet

Ordningen med betaling av enkeltpasseringer på internett er avviklet.

Det er enklere løsning for deg som kunde å betale faktura for alle passeringer foretatt i en periode, enn å betale for én og én passering på internett.

Faktura for perioden sendes pr post til kjøretøyets eier, og det tilkommer ikke ekstra gebyr.

Utenlandske kjøretøy vil få faktura tilsendt fra EPC.

Pressemelding: Tunge personbiler med bombrikke får lettbil-takst fra 04.04.16

Den nye ordningen trer i kraft fra og med mandag 4. april 2016 og gjelder alle biler over 3500 kg som er registrert i kjøretøygruppe M1.

Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

For at biler over 3500 kg i gruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg, stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale. For å tegne avtale og skaffe seg brikke, se mer informasjon på www.autopass.no. Husk å velge «Lett kjøretøy – under 3.500kg» når du tegner avtale.

Norske biler med AutoPASS-brikke
Trafikanter med norskregistrerte biler, som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, trenger ikke å gjøre noe. AutoPASS-systemet endrer alle eksisterende avtaler, slik at biler over 3500 kg som tilhører kjøretøygruppe M1 automatisk får lettbil-takst når de passerer gjennom bomstasjoner fra og med 4. april i år.

Utenlandskregistrerte biler med AutoPASS-brikke
Trafikanter som har utenlandskregistrerte biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, og som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst. I tillegg må de fremlegge dokumentasjon på at bilen tilhører kjøretøygruppe M1.

Har andre typer EasyGo-brikker
Trafikanter med biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som bruker andre typer EasyGobrikker enn AutoPASS, må ta kontakt med sin brikkeutsteder for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst ved bompasseringer i Norge.
Oversikt over brikkeutstedere som tilbyr EasyGo- brikker godkjent i Norge, finnes på http://easygo.com/services/service-providers

Innkrevingen har startet!

Lørdag 24. oktober 2015 kl 13:30 startet innkreving av bompenger på E136 Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen, Skorgen og Skjeggstad.

Tresfjordbrua ble offisielt åpnet av Statsminister Erna Solberg kl 12:20.

Les mer om åpningen på http://www.historie.eksportvegen.no/

Ønsker du å tegne avtale, les mer her

Slik tegner du avtale med Eksportvegen AS

Lørdag 24. oktober 2015 kl 13:30 startet innkreving av bompenger på E136 Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen, Skorgen og Skjeggstad.
Tresfjordbrua ble offisielt åpnet av Statsminister Erna Solberg kl 12:20.

Har du brikke allerede?
Dersom du allerede har AutoPASS- brikke kan du også bruke denne på E136 Tresfjordbrua,  Vågstrandstunnelen, Skorgen og Skjeggstad.
Du får 10% rabatt i bomstasjoner tilknyttet Eksportvegen når du passerer med brikke fra et annet bompengeselskap.
Dersom du ønsker 30%, 40% eller 50% rabatt, kan du tegne avtale med Eksportvegen AS. Dette gjøres enkelt via MinSide på din eksisterende brikkeavtale.(Logg inn, og velg «Ny avtale»)

Slik skaffer du deg brikke
Bompengeselskapet Eksportvegen AS distribuerer ikke egne brikker. Du kan tegne brikkeavtale med f.eks. Trøndelag Bomveiselskap på www.trondelagbomveiselskap.no eller et annet bompengeselskap på www.autopass.no.
Når du har mottatt brikken i posten kan du tegne rabattavtale med Eksportvegen AS og få 30%, 40% eller 50% rabatt ved passering.

1. Du kan tegne avtal med Eksportvegen AS via MinSide på din eksiterende brikkeavtale.  (Logg inn der du fikk brikken din fra og velg «Ny avtale»)
2. eller tegn avtalen direkte med Eksportvegen her. (forutsetter at du har brikke og har brikkenummeret klart)

Bruk av AutoPASS-brikke
Du kan ta AutoPASS-brikken i bruk med en gang du får den. Den kan brukes i alle bomstasjoner som er skiltet AutoPASS i hele landet.
Du vil få grønt lys når du passerer med brikke.
Frem til du har fått tegnet avtale med Eksportvegen AS så vil passeringen bli belastet selskapet du har fått brikken hos.

Les mer:

Nye websider!

Vi har fått nye websider som med få tastetrykk skal gi deg den informasjonen du søker om AutoPASS-løsningen, takster og opprettelse av avtale.

Du finner god informasjon om AutoPASS på vår FAQ side.

På forsiden finner du viktige snarveier, samt link til Eksportvegen sine tidligere websider i menyvalget «Den opprinnelige hjemmesiden».

 

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden!

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden! Du bruker en nettleser som ikke støttes av dette nettstedet. Dette betyr at noen funksjoner ikke fungerer som de skal. Bruk eller oppgrader / installer en av de følgende nettlesere for å dra full nytte av dette nettstedet.
- Takk!
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux